Uw privacy

Onze belofte

Privacyverklaring

Conform de nieuwe GDPRwetgeving van 25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU burger duidelijk en transparant dat wij persoonsgegevens via onze website verzamelen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze website verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Hebt u vragen hieromtrent, dan kunt ons bereiken via [email protected].

1. Verantwoordelijke

Dit is het privacybeleid van
Micpascale lda
Rua Da Boavista s/n Serra dos Mangues
2460 – 697 São Martinho do Porto
Portugal,
de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website – https://www.2ndplaceinportugal.com – en wanneer u contact met ons opneemt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor 2ndplace in Portugal uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Het afhandelen van uw aanvragen of boekingen

Wanneer u een boeking maakt of aanvraagt, vragen we u enkele persoonlijke gegevens in te voeren. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen, betalingsgegevens.

Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u serviceberichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Indien u bij de aanvraag of het boeken uw e-mailadres niet wil opgeven, dan kan u uw verblijf nog steeds telefonisch boeken via de klantendienst. De overige hier genoemde persoonsgegevens blijven wel nog steeds noodzakelijk.

2ndplace in Portugal verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en 2ndplace in Portugal. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen zeven jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Het sturen van de nieuwsbrief

Wanneer u zich via deze website heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand.

Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en 2ndplace in Portugal uit te voeren, of omdat het in 2ndplace in Portugal’s gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van 2ndplace in Portugal. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en servicemails

Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen, via WhatsApp stellen of telefonisch aan de klantendienst doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien u nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de klantendienst, wanneer u daarmee instemt, uw vraag en contactgegevens vastleggen zodat de klantendienst u beter van dienst kan zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien u een online boeking niet heeft afgemaakt, kunnen wij contact met u opnemen om u aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om u op mogelijk andere woningen te wijzen die u in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van 2ndplace in Portugal om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die de Klantendienst van u opslaat, worden zeven jaar bewaard.

2.4 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de 2ndplace in Portugal website

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Ook houden wij uw gebruik van de nieuwsbrief bij, zoals welke pagina’s u bekijkt en welke onderdelen u leest, om de inhoud van de nieuwsbrief verder aan uw interesses aan te passen.

Gegevens over uw klik- en zoekgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we twee jaar.

2.5 Cookies

Veel van de in deze privacyverklaring genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die uw browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. 2ndplace in Portugal gebruikt cookies om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw toestel of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw accountgegevens te bewaren zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. In ons cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door 2ndplace in Portugal, onder andere welke cookies precies worden geplaatst, het doel van de cookies en de bewaartermijn.

2.6 Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten en pagina’s op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikels, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud controleren, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Welke rechten hebt u van uw eigen gegevens

Gegevensoverdraagbaarheid

Als u een account hebt op deze website, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons hebt gegeven.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt ook verzoeken om de persoonlijke gegevens die we van u hebben, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is echter niet van toepassing op data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. U hebt ook het recht om uw eerdere toestemming in te trekken of bezwaar kenbaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Beheerders van deze website kunnen deze gegevens ook inkijken en bewerken.

Ieder verzoek dient te worden ingediend via [email protected] met een kopie van uw identiteitskaart zodat wij kunnen bevestigen dat enkel u en niemand anders inzage in uw gegevens kan krijgen. U mag op deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

U hebt steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Aangezien u de moeite hebt genomen om deze privacyverklaring te lezen, toont u uw bezorgdheid over hoe veilig uw persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Onze hosting provider die de servers beheert waarop onze website staat, is volledig GDPR compliant. In deze Data Processing Agreement kunt u lezen wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de servers waarop uw gegevens worden bewaard.
  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien linksboven in de adresbalk als ‘https’ en het groene hangslotje.

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Wanneer een gegevensinbreuk door ons wordt vastgesteld, houden wij er ons aan elk datalek binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie, tenzij de integriteit van de verzamelde gegevens niet in gevaar is.

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u. Ook worden uw gegevens niet gebruikt voor direct marketing of automatische profilering.